ધંધુકા બંધ રહ્યું, ગૌવધ ન કરવા ધંધુકા 80 વર્ષથી બંધ પાળે છે, ધંધુકા કેમ ઉદાર છે, જાણો ઇતિહાસ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.