પરથી ભટોળને લોકસભાની ટિકિટ શરદ પવારે અપાવી ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.