પરેશ ધાનાણીને રાજકીય તમાચો મારનારા ફરી કોંગ્રેસમાં કેમ આવી રહ્યાં છે ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.