પલાળવાથી રંગ પ્રસરી જાય એ નકલી નોટની આસાન ઓળખ છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.