પાટણમાં ભાજપના નેતા પર ભાજપના કાર્યકરોએ હુમલ કર્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.