પાટીદારો પરના ખોટા ગુના પરત ખેંચવા સમિતિ બની

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.