પાણી ન મળતા સિંહ ગામમાં આવ્યો લોકોએ સેલ્ફી લીધી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.