પાલનપુરમાં ટેન્કરમાંથી રોડ પર પાણીની જેમ દૂધ ઠોળાયુ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.