પાલીતાણા-જેસર રોડમાં ભારે ભ્રષ્ટાચાર, રોડનું કામ શરૂ થયું ત્યાં જ તૂટી ગયો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.