પોલીસે દિલ્હી ગેટ પાસે વિરોધ પ્રદર્શન ચાલુ, વિરોધીઓને અટકાવ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.