પોશીનાના દેલવાડા વિસ્તારમાં વાવાઝોડા સાથે વરસાદ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.