પ્રદીપસિંહને પડતા મૂકી વાઘાણી ગૃહ પ્રધાન બનશે ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.