પ્રધાનની કચેરીમાં ભ્રષ્ટાચાર પકડાતાં, રૂપાણીએ તાકીદે બેઠક બોલાવી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.