પ્લાસ્ટીકની સ્ટ્રો, ચા કપ, જ્યુસ કપ, છરી, ચમચી, લંચ પેક સામે આકરાં પગલાં લેવાશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.