બંધોમાં માત્ર 50 ટકા પાણી, પાણીની કટોકટી થશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.