બઢતીની કાર્યવાહી પૂર્ણ થતાં સાથે જ દારૂ-જુગારના અડ્ડા ઉપર ક્રોસ રેડનો ડીજીપીનો આદેશ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.