બદલી પે બદલી, IAS અશોક ખેમકાની ૫૨ મી બદલી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.