બાયડમાં ભાજપના પક્ષ પલટુ ધવલ ઝાલાની હાર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.