બિલ્ડરનો 10 મહિના બચાવ કર્યો, આખરે પકડવો પડ્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.