બિલ્ડરો. રાજકીય નેતાઓ અને અધિકારીઓને નહીં પણ વાહન પાર્ક કરેલાને દંડ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.