બીજી મેડિકલમાં બંધ બાયોમેટ્રિક્સનું વર્ષે સવા લાખ ભાડું ચૂકવાયું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.