બેંક થાપણો ઉપર વ્યાજદર ઘટાડી દેવાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.