બે જ મહિનામાં બે સિંહણે 10 બચ્ચાને જન્મ આપ્યો, જ્યાં 24 સિંહ મરી ગયા હતા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.