ભાજપના નેતાની હત્યામાં 9 લોકો સમેલ હતા ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.