ભાજપની સરકારનો ઝૂલમ, વિપક્ષના કપડા ફાડી નાંખ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.