ભાજપની સરકારમાં 17 હજાર લોકો કેરોસીનના કાળાબજાર કરતાં પકડાયા 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.