ભાજપાના નેતાના કૌભાંડ પહેલાં 1200 તળાવોનું 9 હજાર કરોડનું કૌભાંડ પકડાયું હતું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.