ભ્રષ્ટાચારી સામે પગલાં ભરો, નહીંતર હું આત્મહત્યા કરીશ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.