મગફળીના દાણાની માંગ ઘટી, ખેડૂતોને સીધી અસર આવતાં વર્ષે થશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.