મણીનગરની શાળામાં વિદ્યાર્થી સીડી પરથી પડતા ઈજાગ્રસ્ત

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.