મધ્ય રાત્રિએ શ્રમિક વિશેષ ટ્રેનના પ્રવાસીઓને ફૂડ પેકેટ નું અને ભર બપોરે જરૂરિયાતમંદ પરિવારોને અનાજ કિટનું કર્યું વિતરણ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.