મહાત્મા ગાંધીએ પોતાના હસ્તાક્ષર 5–5 રૂપિયામાં વેચવા પડ્યા હતા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.