મહેશ ભટ્ટ પછી, મુકેશ ભટ્ટે ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો – આખો દેશ રડી રહ્યો છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.