માઉન્ટ કાર્મેલ શાળાના વિદ્યાર્થીની રાખડી ઉતારી લેવા ફરજ પાડી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.