મામલતદારનું કામ મુખ્ય પ્રધાન કરે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.