મોટી પીંપળીમાં દસ લાખ લિટરનો સંપ ખુલ્લો હોવાથી બેદરકારી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.