મોડાસામાં ભમરાનું ઝૂંડ ત્રાડક્યું, મહિલા પર હુમલો, ૩ બકરાનું મોત

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.