મોરબીના ભાજપના મંત્રીએ ભ્રષ્ટાચારના આરોપો મૂક્યા પછી પાછા ખેંચ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.