રાજકીય કિન્નાખોરીથી ગુજરાતની સૌથી મોટી GIDC રદ, મોદીએ પ્રસિદ્ધિ લીધી, 10 વર્ષ કંઈ ન કર્યું 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.