રાજકીય લોકો સામે ચૂંટણીની ફરિયાદ કરવા વિડિયો મોકલી શકાશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.