રાફેલ સોદા બાદ હવે અમદાવાદની શેરી બત્તી ચાલુ રાખવા ફ્રાંસની કંપનીને ઠેકો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.