રામની મૂર્તિ નહીં પણ દેશના 2.75 લાખ ગામોમાં પુતળા મૂકાશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.