રેકોર્ડના નામે વૃક્ષારોપણ, નિકળી જાય છે નિકંદન

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.