રેલિંગના કારણે બસ ખાઇમાં ન પડી અને 50 લોકોના જીવ બચી ગયા..!

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.