લંડનમાં રૂપિયાનું કરન્સી કેરી ટ્રેડીંગ ૭૩ ટકાની ઉંચાઈએ: રૂપિયો વધુ અસ્થિર થવાનો ભય

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.