લસણનો પાવડર બનાવવાનો પ્લાન્ટ 10 વર્ષથી ન બન્યો ને લસણ 75 પૈસાનું કિલો થઈ ગયું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.