લાખણીના મડાલ પ્રા.આરોગ્ય કેન્દ્રના સ્ટાફ ક્વાર્ટરમાંથી દારૂની 100 બોટલ મળી!

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.