લાફો મારનાર અને ધારાસભ્યને જાહેરમાં રડાવનાર સામે ભાજપે કોઈ પગલાં ન લીધા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.