વડાપ્રધાને ઉદઘાટન કર્યા બાદ એસવીપી હોસ્પિટલ નિષ્ફળ, કાવાદાવા શરૂં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.