વિધાનસભામાં માત્ર ચાર વખત જ બહુમત પુરવાર કરવાની જરૂર પડી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.